เทปบันทึกการบรรยายของแพทยสภา เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2562 โดย ดร. ปริญญา หอมเอนก

เทปบันทึกการบรรยายของแพทยสภา

เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2562 โดย ดร. ปริญญา หอมเอนก

สามารถดูได้ทาง https://www.facebook.com/watch/?v=740771093217660

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ที่ >> https://bit.ly/3mLHMRa