รศ.นพ.ตรง พันธุมโกมล (2474-2545)

อ.ตรง พันธุมโกมล จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2500 เป็นแพทย์จุฬา รุ่นที่ 7 อาจารย์เป็นศิลปินและมีพรสวรรค์ด้านดนตรีเป็นอย่างยิ่ง ในระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์ อ.ตรงเป็นนักแซกโซโฟนที่มีชื่อเสียงมากของวง MD CUมีโอกาสได้เล่นแซกโซโฟนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และอ.ตรงยังเป็นผู้ได้รับพระราชทานแซกโซโฟนพระราชทานให้กับวง MD CU ซึ่งได้เก็บเป็นสมบัติของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ หลังจากจบแพทย์แล้วอ.ตรงได้เข้ารับราชการทหารยศร้อยโท ปฏิบัติงานที่ ผส 3 กองทัพภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี ต่อจากนั้นอ.ตรงได้สมัครเข้าทำงานเป็น intern และแพทย์ประจำบ้านที่ มหาวิทยาลัยHarvard เมือง Boston มลรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 ปี จนได้รับ Certificate inOrthopedics และเป็น Board eligible แต่อ.ตรงตั้งใจอย่างยิ่งที่จะกลับมาทำงานประเทศไทยจึงไม่มีความประสงค์จะอยู่รอสอบ American board และได้กลับมาบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2509หลังการแยกภาควิชาฯในปี พ.ศ.2507

อ.ตรงเป็นผู้ที่สุขุมเยือกเย็น ไม่ชอบการเจรจา แต่เมื่อตั้งใจจะทำอะไรก็ทำสำเร็จทุกครั้ง อ.ตรงเป็นผู้มีทักษะในการผ่าตัดเป็นอย่างยิ่ง และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการรักษากระดูกหัก โดยเน้นbiological union เช่น การผ่าตัดกระดูกต้นขาโดยใช้ Kuntscher nail และ ใช้ cortical screw เพื่อช่วยป้องกันrotation อ.ตรงจะพร่ำสอนแพทย์ประจำบ้านถึงเทคนิคการปรับการดึง traction ในการรักษากระดูกหักอาจารย์จะจับมือสอนแพทย์ประจำบ้านในการผ่าตัดยากๆ โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ง่ายๆแต่มั่นคง แทบไม่มีแพทย์ประจำบ้านคนไหนเลยที่อาจารย์จะไม่จับมือสอนให้ทำผ่าตัด hip prosthesis อ.ตรงเป็นที่รักและเป็นกันเองกับลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่ง หลังการสอนผ่าตัดอาจารย์ก็มักจะพาแพทย์ประจำบ้านไปเลี้ยงและสอนวิธีการดำเนินชีวิตให้เสมอๆ อ.ตรงเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย ครอบครัวของอาจารย์เป็นครอบครัวศิลปิน โดยเฉพาะคู่ชีวิตของท่าน คือ อ.สดใส พันธุมโกมล ศิลปินด้านการแสดงที่ยิ่งใหญ่ของไทยท่านหนึ่ง