นพ.ประดิษฐ ศักดิ์ศรี (2469-2556)

  • 2493-2494 จากแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • 2496 หนังสืออนุมัติ ออร์โธปิดิกส์
  • 2497 (3 ปี 6 เดือน) ศึกษาต่อด้านกระดูก ณ Orthopadische Universitatsklinik, Heidelberg Universityสหพันธรัฐเยอรมันนี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อบรมเพิ่มเติมด้านกายภาพบำบัด ต่อที่เยอรมัน จนได้รับปริญญา Dr. Med. Orthopedic, Rehabilitation, Emergency care

ผลงานโดยสังเขป

  • 2519-20 ได้มีศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี มาเยือนในฐานะแขกของ อ.ประดิษฐฯ และบรรยายพิเศษ ซึ่งสมัยเริ่มแรกจะมีการแลกเปลี่ยน ติดต่อกับต่างประเทศยังมีน้อย ทำให้มีการผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับtrauma general orthopaedics และ reconstructive surgery อ. ประดิษฐฯ เป็นผู้นำ implant ของ AO มาใช้ในผู้ป่วยคนแรกในประเทศไทย และมีการทำผ่าตัด total hip replacement ชนิด Thompson Brunswick เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  • 2502-2524 เป็นหัวหน้าแผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
  • 2524-2529 เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน