ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชุม สัมมนา | การขอทุนสนับสนุน | มุมสำหรับสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในการประชุม RCOST&AOA 2016 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจ.เชียงใหม่ (CMECC) คณะกรรมการจัดการประชุมฯได้ติดต่อสายการบินต่างๆ เพื่อขอค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับสมาชิกฯไว้ ดังนี้

1. ไทยสไมล์ - ราคาพิเศษบัตรโดยสารสายการบินฯในเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ และกรุงเทพ-เชียงใหม่ เที่ยวละ 1,590 บาท รวมทุกอย่าง (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะคิดค่าธรรมเนียม 800 บาทต่อเที่ยว) โดยเดินทางได้ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2559 สามารถสำรองที่นั่งได้ในระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2559

2. บางกอกแอร์เวย์ - ราคาพิเศษบัตรโดยสารสายการบินฯในเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ-เชียงใหม่ ในราคา 3,380 รวมทุกอย่าง (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะคิดค่าธรรมเนียม 800 บาทต่อเที่ยว) โดยเดินทางได้ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2559 สามารถสำรองที่นั่งได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2559

ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งภายในเวลาที่กำหนดได้ที่ คุณยี่หร่า บริษัท เดอะ เพนนินซูล่าทราเวลเซอร์วิส จำกัด โทร. 02-5035118

ด้วย Australian Orthopaedic Association (AOA) เปิดรับสมัครแพทย์ในโครงการ AOA Travelling Orthopaedic Registrar Bursary 2016 โดยแพทย์ที่ได้รับเลือกจะได้รับเชิญไปร่วมการประชุม Australian Orthopaedic Registrars Association meeting ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 และการประชุม AOA Annual Scientific Meeting ในวันที่ 9-13 ตุลาคม 2559 ณ Cairns Convention Centre ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง AOA จะรับผิดชอบค่าลงทะเบียน, ค่าเดินทาง และที่พักในระหว่างการประชุมให้ทั้งหมด ดังมีกำหนดหมดเขตการรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> ดาวน์โหลด

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯวาระปี 2559 – 2561

ด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันจะครบวาระในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งฯวาระปี 2559 – 2561 ขึ้นมาดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย นพ.บรรจง มไหสวริยะ ประธานรับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯโดยตำแหน่ง, อดีตประธานฯ 5 ท่าน ได้แก่ นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์, นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา, นพ.เจริญ โชติกวณิชย์, นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ, นพ.ธวัช ประสาทฤทธา และสมาชิกราชวิทยาลัยฯอีก 5 ท่าน ได้แก่ นพ.วีระ ปรีชา, นพ.ไพศาล อภิมนต์บุตร, นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์, พญ.ศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์ และ นพ.ธงชัย สุนทราภา โดยคณะกรรมการเลือกตั้งฯทั้ง 11 ท่าน จะไม่สามารถรับการเสนอชื่อเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯวาระปี 2559 – 2561 นี้ได้

ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯจึงขอให้ท่านสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯวาระปี 2559 – 2561 โดยสามารถกรอกแบบฟอร์ม และส่งคืนสำนักงานราชวิทยาลัยฯทางไปรษณีย์ หรือสามารถส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงานราชวิทยาลัยฯ

Downloads:
1. หนังสือขอให้สมัคร และ/หรือเสนอชื่อกรรมการบริหารฯ
2. ตารางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง
3. แบบฟอร์มขอเสนอชื่อ/ขอสมัคร/รายละเอียดของผู้สมัครฯ

การประชุม RCOST & AOA Combined Meeting 2016 ในปี 2559 นี้ ราชวิทยาลัยฯร่วมกับ ASEAN Orthopaedic Association (AOA) จะจัดการประชุม RCOST& AOA Combined Meeting 2016 ขึ้น ในวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (CMECC)
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น เนื่องมาจากเราจัดการประชุมที่พัทยา ณ โรงแรมรอยัลคลิฟฯต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่โรงแรมฯทั้งค่าเช่าศูนย์ประชุม PEACH ค่าห้องพักและค่าจัดเลี้ยงก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี คณะกรรมการจัดการประชุมในปีนี้จึงได้พิจารณาหาสถานที่จัดงานแห่งใหม่เพื่อเป็นทางเลือก จากที่พิจารณาสถานที่ในหลายๆแห่ง คณะกรรมการฯเล็งเห็นว่า CMECC เป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ของรัฐบาล มีห้องประชุมที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ อีกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีโรงแรมที่พักหลากหลายในราคาย่อมเยาให้สมาชิกเลือกได้ตามความต้องการ และเชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย CMECC จึงมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะใช้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมราชวิทยาลัยฯของเราในปีนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอน
ส่วนกำหนดการประชุมนั้น คณะกรรมการฯมีความจำเป็นที่จะต้องขอเปลี่ยนกำหนดการจากเดิมที่เรามักจัดงานคาบเกี่ยวกับวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ มาเป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมแทน เนื่องจากรัฐบาลมีแผนงานที่จะจัดงานร้องเพลงประสานเสียงนานาชาติที่ CMECC ในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม 2559 พอดี อีกทั้งในช่วงเวลาอื่นของเดือนตุลาคม ศูนย์ประชุมฯก็ถูกจองไว้เต็มหมดแล้ว จึงได้กำหนดวันประชุมในปีนี้ไว้ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2559 ขณะนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯที่มีพญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ เป็นประธานฯได้ทำการสรรหาและต่อรองราคาห้องพักโรงแรม รวมถึงตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสุดไว้ให้กับทุกท่าน ซึ่งเราจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านทราบในลำดับต่อไป พิเศษสุด! ท่านสามารถรับรู้ข่าวสารการประชุมก่อนใครทาง Line Official ของการประชุม Official ID: @rcost
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ ในโอกาสรับตำแหน่งนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ที่ได้รับรางวัล แพทย์ดีเด่นแพทยสมาคมฯ ด้านบริการ ของแพทยสมาคม

***การตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร*** ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2559

ขอให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเข้าระบบตาม Link นี้http://tmc.or.th/tcgme/Students/Regis เพื่อทำการตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน ทั้งนี้หากพบว่าสถานะของท่าน เป็น "เอกสารถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน" ระบบจะมีข้อมูลรายการ แจ้งว่าขาดเอกสารอะไร (รวมถึงท่านสามารถคลิก เพื่อสั่งพิมพ์ใบขอขึ้นทะเบียนได้ที่หน้านี้ด้วย) จากนั้น ขอให้ท่านส่งเอกสารตามที่ระบุไปที่

แพทยสภา (ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย) สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000

:: หากท่านได้ส่งเอกสารแล้ว แต่จากการตรวจสอบพบว่า สถานะของท่าน เป็น "เอกสารถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน" ::อาจจะเกิดจากเอกสารที่ส่งมา ตกหล่น สูญหาย แพทยสภาต้องขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสารอีกครั้ง โดย สั่งพิมพ์ใบขอขึ้นทะเบียน พร้อมลงชื่อในเอกสาร และติดภาพถ่าย แล้วนำส่งเอกสารทั้งหมดมาให้แพทยสภาอีกครั้ง นะคะ
http://tmc.or.th/tcgme/Students/Regis
http://tmc.or.th/tcgme/Students/StdStatusDoc

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อไปที่แพทยสภา ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 089-763-5774

Download: รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขา ออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสารไม่ครบ)


การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการส่ง Operative Note และรายงานการผ่าตัด จากกำหนดส่งเดิมวันที่ 29 ก.พ. 2559 เป็นวันที่ 31 มี.ค. 2559


- ประกาศรับสมัครสอบ อว.และ วว.ปี 2559
- กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ปีการฝึกอบรม 2558
- ขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๙
- รายชื่อตำราฯที่ใช้อ้างอิง_Board_ปีฝึกอบรม_2558
- แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ

ประกาศ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
รายละเอียด การรับสมัคร คลิก

รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯและหนังสืออนุบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559
การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในการนี้จึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขในการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ของแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อผู้สมัครจะได้เตรียมตัวอย่างถูกต้องดังนี้
Report On Operative Notes
รายงานการช่วยผ่าตัด
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ
รายละเอียดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และหนังสืออนุมัติฯ สาขาออร์โธปิดิกส์

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2559 และ สรุปการรับแพทย์ประจำบ้านแผนฝึกอบรม ก และ ข ปีฝึกอบรม 2559
รายละเอียด การประกาศผลและสรุปการรับแพทย์ประจำบ้าน คลิก

ทุน International ACS NSQIP Scholarships 2016
รายละเอียด ทุน International ACS NSQIP Scholarships 2016 คลิก

ขั้นตอนการประเมินผลงานวิจัยแพทย์ประจาบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ และ แบบฟอร์ม
รายละเอียด ขั้นตอนการประเมินผลงานวิจัยแพทย์ประจาบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ คลิก

ลำดับกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรอนุสาขาของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ตามที่สมาชิกจำนวนมากได้ให้ความสนใจเรื่องการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมอนุสาขาของราชวิทยาลัยฯ โดยมีประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์ วิจารณ์ และมีความเห็นเกิดขึ้นจากสมาชิกจำนวนมาก
ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯจึงใคร่ขอเรียนให้สมาชิกทราบถึงความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมอนุสาขาต่างๆ ตามลำดับที่ปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้สมาชิกทราบและพิจารณา ดังต่อไปนี้ >>> ดาวน์โหลด

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2558

ตาราง conference ปี 2558 
Case Inter-hos (10 กรกฏาคม 2558) นี้ งด เนื่องในวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2558 มีงานประชุม The 5th Annual Meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine 2015 ทางราชวิทยาลัยต้องไปจัดเตรียมสถานที่ล่วงหน้า
 


 ประกาศแพทยสภา เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ (ฉบับแก้ไข) จากเดิม 7,500 บาท เป็น 10,000 บาท


  ตารางปฏิทิน กิจกรรมทางวิชาการ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558  


 คลิ๊กที่นี่

  แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557 คลิ๊กที่นี่


 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย :: เว็บไซต์ www.rcost.or.th
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02-716-5436-7
E-mail : secretariat@rcost.or.th | Copyright © 2012. Allrights reserved.